Back to top

2021 díjazottjai

2021

Dr. Bozóki Lajos

Dr. Bozóki Lajos művészettörténész, műemléki szakértő, a hazai műemléki kutatás kiváló szakembere. 1993-ban kezdte műemlékvédelmi pályáját az Országos Műemlékvédelmi Hivatalban és ettől fogva folyamatosan a műemlékvédelem állami hivatalaiban és annak utód szervezeteiben dolgozik. Jelenleg a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. művészettörténész-kutatója. Szakmai érdeklődésének fókuszában a középkor és ezen belül a várak építészete áll. Visegrád mellett kutatta az egri várat, az egervári és a letenyei kastélyt, az egri érseki palotát, valamint olyan jelentős középkori emlékeinket, mint a zsámbéki premontrei romtemplomot vagy a bélapátfalvai ciszterci apátsági templomot.

Több tudományos kutatási projektben vett részt, így a magyarországi kőfaragvány töredékeket katalogizáló Lapidarium Hungaricum programban, vagy például a 2000–2004 között a franciaországi Senlis, Saint Frambourg templomának régészeti feltárásában, falkutatásában és tudományos feldolgozásában. A Nemzeti Hauszmann Program keretében a budai királyi palotában a Szent István terem rekonstrukciójához kapcsolódóan végzett épületkutatást.

Kutatási eredményeit, a középkori kőfaragványok feldolgozása során szerzett tapasztalatait, a középkori épületek kutatásához, feldolgozásához kapcsolódó megfigyeléseit, a kutatás módszertanát rendszeres publikációkban ismerteti.

 


 

Tahi-Tóth Ilona

Tahi-Tóth Ilona pályája lassan öt évtizedet ível át, amely idő alatt tervezőként kezdte szakmai útját, később pedig a műemléki hivatalban dolgozott, mint műemlék felügyelő. Munkája során érvényesíteni tudta példa értékű szakmai tudását és szakemberi kvalitásait. 2012 óta nyugdíjas szakértőként számos kiemelt műemlék felújításában továbbra is közreműködik, mint tervező vagy mint műemlék szakértő.

Több meghatározó és kiemelt műemlék épület helyreállításán dolgozott, figyelme minden részletre kiterjedt és ügyelt a minőségre. Ilyen volt például a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vagy a Rumbach Sebestyén utcai Zsinagóga. 2014-ben a Millenniumi Földalatti Vasút tervezett rekonstrukciós munkáival összefüggő hatástanulmány örökségvédelmi munkarészét készítette el. Az Andrássy úti Hotel Moments esetében, ahol műemléki szakértőként vett részt, jól megfigyelhető, hogy a műemlék felújítása során hitelesen integrálta a kortárs építészetet.

Tahi-Tóth Ilona egyszerre mentor, oktató és gondolkodó személy. Budapest Főváros Terézváros főépítésze által működtetett tervtanács tagjaként szakmai felkészültsége, tág tudása és szakmai elszántsága meghatározó része volt az ott zajló munkájának. Személyében egy a szakmája iránt elhivatott, szenvedélyes kollégát ismerhetünk. Szerteágazó tudásával, archív fotóival, részletismeretével a zsűri minden ülését nagyban segítette. Kitartó és hiteles munkájának köszönhetően Budapest épített környezete sokat gazdagodott.