Back to top

2019 díjazottjai

2019

Dobosyné Antal Anna

építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, műemléki szakértő
 

A műemlékvédelmi szakmérnöki képzés elvégzése után az állami műemlékvédelem intézményeinél dolgozott, a műemlékek különösen sérülékeny elemével, a népi építészet megóvásával foglalkozott. A Miniszterelnökség munkatársaként a Népi Építészeti Program pályázati feltételeinek kidolgozása nagymértékben köszönhető neki.

Szakmai tevékenységét kiemelkedővé teszi a magyarországi nemzetiségek népi építészetének folyamatos kutatása, publikálása. Kiemelkedő jelentőségű a soknemzetiségű dél-dunántúli tájegység népi építészeti emlékeinek folyamatos kutatása és feltárása, amely eredményeként felszínre kerültek a XVII. században betelepített német nemzetiségi települések építési szokásai, amelyet a „FACHWERK a Schwäbische Türkei területén” című forrás értékű kötetében összegzett, és amely a nemzetközi szakma érdeklődését is felkeltette.

Meghatározó érdeme a Békési Népi Építészeti Tanácskozások újraindítása és a szakmai szemlélet kiterjesztése a határon túli magyar területek értékvédelmének szakmai fókuszba kerülésében. A szakterület minden meghatározó szakmai szervezetében aktív szerepet vállal. A Magyarországi Tájházak Szövetségében kifejtett tudományos és gyakorlati tevékenysége 2000 óta meghatározó. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Népi Építészeti Szakbizottságának elnöke, a Békési Népi Építészeti Tanácskozások konferenciaköteteinek szerkesztője, de számos más jelentős kiadványokban is jelentek meg cikkei. A Hungarikum Bizottság, a Magyar Geopark Bizottság tagja.

 


 

Dr. Veöreös András

építész, műemlékvédelmi szakmérnök, tanszékvezető egyetemi docens
 

Pályája diplomázása óta kötődik szorosan a műemlékvédelem területéhez. Győr-Moson-Sopron megye műemléki szakügyintézőjeként folyamatosan jelen van a műemlékvédelem hivatali apparátusában, szakmai munkássága jelentős.

1998-2008-ig doktorandusz majd tanársegéd volt a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén, 2005-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Építéstani Tanszékén és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának Kertművészeti Tanszékén volt meghívott előadó. 2001 májusa óta egyetemi docens a győri Széchenyi István Egyetem Építészettörténeti és Városépítési Tanszékén. Oktatott tárgyai: egyetemes és magyar építészettörténet, műemlékvédelem, épületszerkezet-történet, szakdolgozat-diplomatervezés. A győri Hild József Építőipari Szakközépiskola műemlék-fenntartó technikusi képzésében is vállalt feladatokat. Jelenleg a Széchenyi Egyetem Építészettörténeti és Városépítési Tanszékének vezetője.

Kiemelkedő szerepet vállalt és vállal a műemlékvédelem szakmai színvonalának megőrzéséért, mind a napi munkában mind a felsőoktatásban. Sokat tesz műemlékvédelmünk nemzetközi képviseletéért, megismertetéséért. 2008 óta az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagja, 2015-től főtitkára.

Munkásságából kiemelendő az oktatás, az elmélet és a gyakorlat egysége, amely a műemlékvédelem utánpótlásához járul hozzá. Jelentős műemlék-felmérési tevékenysége, főleg a határon túli területeken (Burgenland). Konferenciákat szervez, előadásokat tart és rendszeresen publikál. Mindezek a műemlékvédelem aktuális problémáit érintik, amelyeket nagy figyelemmel és elismeréssel követ a szakma.

Tevékenységével a nyugat-magyarországi régió egyik vezető műemlékvédelmi szakemberévé vált, egyúttal a generációváltás ígéretes példája.