Back to top

Korábbi díjazottak

2020

Dr. Fejérdy Tamás

építész, műemlékvédelmi szakmérnök
 

1976-tól nyugdíjazásáig dolgozott az állami műemlékvédelem intézményeinél, melyeknek évtizedeken keresztül alelnöke, egy rövid időszakra elnöke volt. Jelentős szerepet játszott a kulturális örökség védelméről és a világörökségi törvény kezdeményezésében és megalkotásában.

Hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt elismert szakértője a műemlékvédelemnek, hazai és nemzetközi konferenciák nélkülözhetetlen résztvevője, publikációs tevékenysége sokoldalú és gazdag.

1983 óta tagja az ICOMOS-nak (Internatiolan Council on Monuments and Sites), a Magyar Nemzeti Bizottságnak több cikluson keresztül volt elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke. 2005-2008-ig a Nemzetközi Bizottság alelnöke, jelenleg tiszteletbeli tagja. 2002-2003-ban Magyarország képviseletében az UNESCO Világörökség Bizottság soros elnöki tisztét töltötte be, 2006-2010-ig az Europa Nostra-díj műemlékhelyreállítási pályázati zsűrijének, 2010-2016-ig az Europa Nostra Tanácsának tagja.

Tanít a Budapesti Műszaki Egyetem posztgraduális műemlékvédelmi kurzusán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem speciális kurzusain, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen, az ISES Alapítvány Kulturális Örökség Menedzsment és Fenntartható Fejlődés kurzusain, a kőszegi UNESCO tanszék munkatársa.

Gazdag életútja során különösen jelentős szerepet játszott a magyar műemlékvédelem nemzetközi elismertetésében.
 Deák Zoltán

építész, vezető tervező
 

Több mint négy évtizedes pályafutása jelentős részét a műemlékvédelem állami intézményeinél töltötte, de azóta is aktív, jelenleg vezető tervezőként jeles műemlék-helyreállításokat tervez, végigkísérve a megújulás teljes folyamatát. Hatalmas tudása ellenére szerény, szakmailag elkötelezett, minden véleményt meghallgat, figyelembe vesz. Emberileg és szakmailag egyaránt tisztességes, mind a tervezésnél mind a kivitelezésnél a műemléki értéket veszi alapul, ennek rendel alá mindent.

Jelentős munkái: a Budavári Nagyboldogasszony templom felújítása (2004-2012), a visegrádi királyi palota helyreállítása (a lakópalota és a kápolna rekonstrukciója elkészült, a következő feladat az északi és a nyugati szárny tervezése), a budai várban a volt Honvéd Főparancsnokság használhatóvá tétele (2014), a kőszegi zsinagóga és a Bálház helyreállításának tervezési munkái (2017-2018), a Lánchíd és a váralagút helyreállításának tervei valamint a kőbányai Szent László Plébánia épületének átalakítása (2011-től, több ütemben), amely 2016-ban Pro Architectura díjban részesült.

 

2019

Dobosyné Antal Anna

építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, műemléki szakértő
 

A műemlékvédelmi szakmérnöki képzés elvégzése után az állami műemlékvédelem intézményeinél dolgozott, a műemlékek különösen sérülékeny elemével, a népi építészet megóvásával foglalkozott. A Miniszterelnökség munkatársaként a Népi Építészeti Program pályázati feltételeinek kidolgozása nagymértékben köszönhető neki.

Szakmai tevékenységét kiemelkedővé teszi a magyarországi nemzetiségek népi építészetének folyamatos kutatása, publikálása. Kiemelkedő jelentőségű a soknemzetiségű dél-dunántúli tájegység népi építészeti emlékeinek folyamatos kutatása és feltárása, amely eredményeként felszínre kerültek a XVII. században betelepített német nemzetiségi települések építési szokásai, amelyet a „FACHWERK a Schwäbische Türkei területén” című forrás értékű kötetében összegzett, és amely a nemzetközi szakma érdeklődését is felkeltette.

Meghatározó érdeme a Békési Népi Építészeti Tanácskozások újraindítása és a szakmai szemlélet kiterjesztése a határon túli magyar területek értékvédelmének szakmai fókuszba kerülésében. A szakterület minden meghatározó szakmai szervezetében aktív szerepet vállal. A Magyarországi Tájházak Szövetségében kifejtett tudományos és gyakorlati tevékenysége 2000 óta meghatározó. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Népi Építészeti Szakbizottságának elnöke, a Békési Népi Építészeti Tanácskozások konferenciaköteteinek szerkesztője, de számos más jelentős kiadványokban is jelentek meg cikkei. A Hungarikum Bizottság, a Magyar Geopark Bizottság tagja.

 


Dr. Veöreös András

építész, műemlékvédelmi szakmérnök, tanszékvezető egyetemi docens
 

Pályája diplomázása óta kötődik szorosan a műemlékvédelem területéhez. Győr-Moson-Sopron megye műemléki szakügyintézőjeként folyamatosan jelen van a műemlékvédelem hivatali apparátusában, szakmai munkássága jelentős.

1998-2008-ig doktorandusz majd tanársegéd volt a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén, 2005-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Építéstani Tanszékén és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának Kertművészeti Tanszékén volt meghívott előadó. 2001 májusa óta egyetemi docens a győri Széchenyi István Egyetem Építészettörténeti és Városépítési Tanszékén. Oktatott tárgyai: egyetemes és magyar építészettörténet, műemlékvédelem, épületszerkezet-történet, szakdolgozat-diplomatervezés. A győri Hild József Építőipari Szakközépiskola műemlék-fenntartó technikusi képzésében is vállalt feladatokat. Jelenleg a Széchenyi Egyetem Építészettörténeti és Városépítési Tanszékének vezetője.

Kiemelkedő szerepet vállalt és vállal a műemlékvédelem szakmai színvonalának megőrzéséért, mind a napi munkában mind a felsőoktatásban. Sokat tesz műemlékvédelmünk nemzetközi képviseletéért, megismertetéséért. 2008 óta az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagja, 2015-től főtitkára.

Munkásságából kiemelendő az oktatás, az elmélet és a gyakorlat egysége, amely a műemlékvédelem utánpótlásához járul hozzá. Jelentős műemlék-felmérési tevékenysége, főleg a határon túli területeken (Burgenland). Konferenciákat szervez, előadásokat tart és rendszeresen publikál. Mindezek a műemlékvédelem aktuális problémáit érintik, amelyeket nagy figyelemmel és elismeréssel követ a szakma.

Tevékenységével a nyugat-magyarországi régió egyik vezető műemlékvédelmi szakemberévé vált, egyúttal a generációváltás ígéretes példája.

2018
 1. Gálné Lászay Judit
 2. Dr. Nagy Gábor
2017
 1. Czeglédyné Levárdy Henriette
 2. Dr. Szikra Éva
2016
 1. Klaniczay Péter
 2. Dr. Nagy Gergely
2015
 1. Német Katalin
 2. Sebestyén József
2014
 1. Winkler Barnabás
2013
 1. Sedlmayr Jánosné Beck Zsuzsanna
2012
 1. Gyulaváriné Lovassy Klára
 2. Pazár Béla
 3. Ivicsics Péter
2011
 1. Brutyó Mária
 2. Dávid Ferenc
 3. Széphegyi László
2010
 1. Dr. Czétényi Piroska
 2. Módy Péter
 3. Szebeni Nándor