Back to top

Korábbi díjazottak

2019

Dobosyné Antal Anna

építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, műemléki szakértő
 

A műemlékvédelmi szakmérnöki képzés elvégzése után az állami műemlékvédelem intézményeinél dolgozott, a műemlékek különösen sérülékeny elemével, a népi építészet megóvásával foglalkozott. A Miniszterelnökség munkatársaként a Népi Építészeti Program pályázati feltételeinek kidolgozása nagymértékben köszönhető neki.

Szakmai tevékenységét kiemelkedővé teszi a magyarországi nemzetiségek népi építészetének folyamatos kutatása, publikálása. Kiemelkedő jelentőségű a soknemzetiségű dél-dunántúli tájegység népi építészeti emlékeinek folyamatos kutatása és feltárása, amely eredményeként felszínre kerültek a XVII. században betelepített német nemzetiségi települések építési szokásai, amelyet a „FACHWERK a Schwäbische Türkei területén” című forrás értékű kötetében összegzett, és amely a nemzetközi szakma érdeklődését is felkeltette.

Meghatározó érdeme a Békési Népi Építészeti Tanácskozások újraindítása és a szakmai szemlélet kiterjesztése a határon túli magyar területek értékvédelmének szakmai fókuszba kerülésében. A szakterület minden meghatározó szakmai szervezetében aktív szerepet vállal. A Magyarországi Tájházak Szövetségében kifejtett tudományos és gyakorlati tevékenysége 2000 óta meghatározó. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Népi Építészeti Szakbizottságának elnöke, a Békési Népi Építészeti Tanácskozások konferenciaköteteinek szerkesztője, de számos más jelentős kiadványokban is jelentek meg cikkei. A Hungarikum Bizottság, a Magyar Geopark Bizottság tagja.

 


Dr. Veöreös András

építész, műemlékvédelmi szakmérnök, tanszékvezető egyetemi docens
 

Pályája diplomázása óta kötődik szorosan a műemlékvédelem területéhez. Győr-Moson-Sopron megye műemléki szakügyintézőjeként folyamatosan jelen van a műemlékvédelem hivatali apparátusában, szakmai munkássága jelentős.

1998-2008-ig doktorandusz majd tanársegéd volt a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén, 2005-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Építéstani Tanszékén és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának Kertművészeti Tanszékén volt meghívott előadó. 2001 májusa óta egyetemi docens a győri Széchenyi István Egyetem Építészettörténeti és Városépítési Tanszékén. Oktatott tárgyai: egyetemes és magyar építészettörténet, műemlékvédelem, épületszerkezet-történet, szakdolgozat-diplomatervezés. A győri Hild József Építőipari Szakközépiskola műemlék-fenntartó technikusi képzésében is vállalt feladatokat. Jelenleg a Széchenyi Egyetem Építészettörténeti és Városépítési Tanszékének vezetője.

Kiemelkedő szerepet vállalt és vállal a műemlékvédelem szakmai színvonalának megőrzéséért, mind a napi munkában mind a felsőoktatásban. Sokat tesz műemlékvédelmünk nemzetközi képviseletéért, megismertetéséért. 2008 óta az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagja, 2015-től főtitkára.

Munkásságából kiemelendő az oktatás, az elmélet és a gyakorlat egysége, amely a műemlékvédelem utánpótlásához járul hozzá. Jelentős műemlék-felmérési tevékenysége, főleg a határon túli területeken (Burgenland). Konferenciákat szervez, előadásokat tart és rendszeresen publikál. Mindezek a műemlékvédelem aktuális problémáit érintik, amelyeket nagy figyelemmel és elismeréssel követ a szakma.

Tevékenységével a nyugat-magyarországi régió egyik vezető műemlékvédelmi szakemberévé vált, egyúttal a generációváltás ígéretes példája.

2018
 1. Gálné Lászay Judit
 2. Dr. Nagy Gábor
2017
 1. Czeglédyné Levárdy Henriette
 2. Dr. Szikra Éva
2016
 1. Klaniczay Péter
 2. Dr. Nagy Gergely
2015
 1. Német Katalin
 2. Sebestyén József
2014
 1. Winkler Barnabás
2013
 1. Sedlmayr Jánosné Beck Zsuzsanna
2012
 1. Gyulaváriné Lovassy Klára
 2. Pazár Béla
 3. Ivicsics Péter
2011
 1. Brutyó Mária
 2. Dávid Ferenc
 3. Széphegyi László
2010
 1. Dr. Czétényi Piroska
 2. Módy Péter
 3. Szebeni Nándor